Edukacija – dr Ričard G. Erskin – Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje: Perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije

Dr Ričard G. Erskin će 24, 25. i 26. marta 2023. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Specijalističke ordinacije u oblasti psihijatrije „Bubera” i tehničkih realizatora – Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Udruženja „Beosavet”, održati edukaciju od 3 sesije na temu: „Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje: Perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije”.

Edukacija će se održati putem Zoom aplikacije 24, 25. i 26. marta 2023. (petak, subota i nedelja) od 18 do 21 čas po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu (Zapadna Evropa = 18-21; Istočna Evropa = 19-22; UK = 17-20; Severna Amerika (istočno vreme) = 12-15; Severna Amerika (pacifičko vreme) = 9-12).

Ovo je četvrta godina zaredom u kojoj imamo čast da organizujemo edukacije sa dr Ričardom G. Erskinom, svetski poznatim predavačem i psihoterapeutom koji majstorski objašnjava teorijske i demonstrira praktične psihoterapeutske koncepte.

Pozivamo sve profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeute i edukante različitih psihoterapijskih pristupa da se prijave za ovu edukaciju, a posebno polaznike Transakcione analize, Integrativne psihoterapije, Geštalt terapije, Telesne psihoterapije i Psihoanalize.

Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje, bilo nezavisno manifestovano ili praćeno stidom, apsorbuju veći deo mentalne aktivnosti naših klijenata i na taj način ometaju njihovu spontanost i intimnost i onemogućavaju ih da žive radosno i uživaju u sadašnjosti. Psihoterapija opsesija je složena zbog kompleksnih i kontinuirano potkrepljivanih višestrukih intrapsihičkih funkcija. Potrebno je strpljivo i uvažavajuće i sa poštovanjem ispitivanje fenomenološkog iskustva klijenta da bi se shvatila jedinstvena kombinacija intrapsihičkih funkcija kod svakog klijenta ponaosob.

Opsesije, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje, kao i krute obrasce ponašanja i habitualna osećanja pojedinac održava, jer obezbeđuju značajne psihološke funkcije. U efikasnoj psihoterapiji, klijent mora prvo identifikovati, proceniti i poštovati funkcije ponašanja, osećanja, ili fantazije koje se ponavljaju pre bilo kakvog trajnog rasta ili čak promene.

Od suštinskog je značaja u dubinskom tretmanu opsesije da se proceni i uvaži poreklo kako intrapsihičke funkcije repetitivnog fantaziranja, tako i kako te višestruke funkcije pomažu klijentu da održi psihološku homeostazu.

Jer, u životu malog deteta, ove psihološke funkcije su prvobitno bile relacione prirode.

Kao rezultat neuspeha u odnosu i prekida međuljudskog kontakta, funkcije su postale internalizovane, odbrambene i vezane za nešto intrapsihičko, kao što su opsesivne misli ili osećanja, poriv za kompulzivnim ponašanjem ili repetitivna fantazija.

Kroz relacionu terapiju i fenomenološko ispitivanje, terapeut olakšava klijentu da stekne svest o relacionim potrebama, proceni i uvaži intrapsihičke funkcije opsesije,  a zatim prenosi te funkcije na terapeutski odnos i angažuje značajne druge u međuljudskom kontaktu.

Istražićemo

  • psihološke funkcije, (kao na primer: predvidljivost, identitet, kontinuitet, kompenzacija, reparacija, efikasnost, integritet, stabilnost i trijumf);
  • poreklo repetitivnog fantaziranja, habitualne brige i opsesija;
  • skriptna verovanja;
  • procese izbegavanja;
  • arhaično iskustvo;
  • relacione potrebe i
  • samoodgovornost.

Dr Erskin će predstaviti terapijski plan u šest tačaka za psihoterapiju klijenata koji se angažuju u opsesijama, habitualnoj brizi i repetitivnim fantaziranjem.

Terapijski plan u šest tačaka fokusira se na to kako su opsesije često pokušaj odricanja afekta i angažovanja u intelektualizaciji, umesto osećanja emocija.

Razgovaraćemo o tome kako se metode: kognitivnog razumevanja, promene ponašanja, afektivnog izražavanja i relacione psihoterapije mogu primeniti u planiranju terapije – sa ciljem da se povrati osetljivost naših klijenata prema drugima i njihov lični osećaj zadovoljstva.

Učesnici se podstiču da predstave svoj rad klijentima (na način koji poštuje poverljivost klijenta) i urade diskusiju slučaja (superviziju) sa dr Erskinom, jer je ova edukacija zamišljena kao način da se teorija direktno primeni u psihoterapijskoj praksi sa klijentima.

Ova edukacija će se održati na engleskom i srpskom jeziku sa konsekutivnim neprofesionalnim prevodom od strane kolega iz oblasti mentalnog zdravlja. (Ovde možete pročitati o konsekutivnom prevođenju: šta je konsekutivno prevođenje).

Dr Erskin insistira na konsekutivnom prevodu, jer je ovo najbolji način da se uživo uskladi sa prevodiocima i učesnicima – da prati da li učesnici razumeju sadržaj, da prati učesnike i njihove reakcije i potencijalno ih uključe u diskusiju.

Prijave za učešće slati najkasnije do 20. marta 2023. tako da možemo sa sigurnošću potvrditi broj zainteresovanih predavaču.

Ovaj seminar je akreditovan kao stručni sastanak I kategorije pod evidencionim brojem A-1-259/23 od strane Lekarske komore Srbije i donosi 2 KME boda. Učesnici će takođe dobiti sertifikat o 9 časova edukacije iz psihoterapije.

Ko ima pravo da učestvuje na ovoj edukaciji?

Pravo učešća na edukaciji imaju psihijatri, klinički psiholozi, klinički socijalni radnici, ali i svi drugi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja (specijalni pedagozi, andragozi, lekari, medicinske sestre…) pod uslovom da su u procesu psihoterapijske obuke i da su popunili prijavni formular.

Kotizacija: 150 evra za uplate iz inostranstva ili 18 000 dinara.

Molimo vas da NE vršite uplate pre nego što dobijete potvrdu registracije i uputstva za plaćanje jer ćemo ih poslati tek kada proverimo dostavljene podatke i budemo imali dovoljan broj prijavljenih učesnika. Ako platite pre toga, a ispostavi se da ne ispunjavate uslove za učešće na edukaciji ili je edukacija otkazana zbog nedovoljnog broja učesnika, bićemo primorani da Vam refundiramo umanjenu uplatu, prema Opštim uslovima za učešće na edukaciji.

Hend-outi, PowerPoint prezentacija i video-snimak edukacije nisu uključeni u cenu.

Detaljne informacije/prijavni formular:

Za više informacija kontaktirajte:

Zvonko (Zvonimir Ninić); Email: natasrbije@gmail.com

Telefon/Tekst/Viber/WhatsApp +38163249239

Dr Ričard G. Erskin je klinički psiholog i direktor za obuku Instituta za integrativnu psihoterapiju.

Prvobitno obučen u terapiji dece, pravca terapije usmerenoj na klijenta, dr Erskin se takođe obučavao iz Geštalt terapiju sa Fricom i Laurom Perls.

On je sertifikovani klinički Transakcioni Analitičar i licencirani Psihoanalitičar koji se specijalizovao za psihoanalitičku self-psihologiju i teoriju objektnih odnosa.

Njegov rad je integracija ovih koncepata i pedesetogodišnjeg kliničkog iskustva koje uključuje rad sa decom sa raznim poremećajima, zatvorenicima u zatvoru maksimalne bezbednosti, klijentima sa narcisoidnim i graničnim poremećajima, posttraumatskim stresnim sindromom i disocijativnim poremećajima identiteta.

Nedavno su se njegova istraživanja i klinička praksa fokusirali na lečenje shizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesija.

Autor je nekoliko knjiga i niza članaka o teoriji i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Džejn Morsund i Rebekom Trautman) je „Još dalje posle empatije: terapija kontakta u odnosu” (1999, Brunner/Mazel). Nedavno je objavio Umetnost i nauka odnosa . praksa Integrativne psihoterapije 2022, Rana afektivna konfuzija – relaciona psihoterapija za Granične klijente 2021, Isceljujući odnos: komentari terapijskih dijaloga 2020, i sada priprema knjigu o Shizoidnom procesu.

Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *