Aleksandra Bubera o diskriminaciji pacijenata sa problemima mentalnog zdravlja za Tanjug

Psihijatar i psihoterapeut Aleksandra Bubera kaže da je strah kod ljudi najčešće uzrok diskriminacije i marginalizacije pacijenata koji su lečeni u centrima za mentalno, jer su neobavešteni i ne znaju mnogo o psihijatrijskim bolestima.

“Postoje brojne predrasude o ljudima koji imaju mentalne probleme, a koje uopšte nisu tačne. Za običnog čoveka ludilo je sve što je neobično, što iskače iz svakodbnevnih tokova, nešto što se nekom desi. Dok za psihijatre u ludilo spada  mali procenat mentalnih poremećaja, svega jedan do dva odsto, sve ostalo spada u poremećaje koji nisu psihotični”, naglasila je naša sagovornica.

Ona kaže da se za osobe sa mentalnim poremećajima vezuju razne predrasude – da su agresivni, da ne mogu da se kontrolišu, da će nekog ubiti, oštetiti.

“Ljudi ne razlikuju da samo pojedini pacijenti u nekim fazama bolesti pod uticajem sumanutih ideja ili naredbodavnih halucinacija nekada urade krivična dela”, naglašava Bubera.

Ona je dodala da su istraživanja pokazala da je među počiniocima krivičnih dela jednak broj ljudi sa mentalnim poremećajima i zdravih.

Bubera kaže da je jedini lek za neznanje i predrasude okoline – dobra informisanost. Ipak, primećuje, napravljeni su pozitivni pomaci u poslednjih dvadesetak godina na destigmatizaciji psihijatrijskih pacijenata, jer se otvoreno priča o tome.

“Danas imamo bolje lekove koje omogućavaju brži ulazak u remisiju, duže održavanje stabilnog stanja. Takođe, imamo mnogo više stručnjaka na polju psihijatrije, psihoterapihje, tako da je pomoć dostupnija”, naglašava Bubara.

Zadatak za naredni period je, kako naglašava, akcenat staviti na psihoterapiju koja, na žalost, puno košta i zahteva puno vremena, tako da zdravstvene ustanove više koriste farmakoterapiju za lečenje psihijatrijskih pacijenata.

Pogledajte kompletan snimak razgovora na sajtu Tanjug.