Aleksandra Bubera o Transakcionoj analizi u Noćnom programu Radio Beograda 1, 30. 11. 2016.

– Kako transakciona analiza, ne samo kao metod psihoterapije nego i kao teorija ličnosti, objašnjava čovekovu prirodu i čovekovo ponašanje?

– Šta je “životni scenario”, kako nastaje i kako možemo da ga promenimo?

– Kako nastaju “igre” u međuljudskim odnosima i čemu one služe?

– Šta podrazumeva pojam “ugovora” u transakcionoj analizi?

Naša gošća je dr Aleksandra Bubera, neuropsihijatar i psihoterapeut.

U drugom satu emisije, Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na pitanja slušalaca.

Autor i voditelj: Branka Kordić

Urednik i voditelj: Hana Gadomski

Emisiju možete poslušati ovde.