PRIJAVA ZA EDUKACIJU – DR RIČARD G. ERSKINE – NESVESNI RELACIONI OBRASCI NASTALI KUMULATIVNIM ZANEMARIVANJEM I TERAPIJSKA UKLJUČENOST

Edukacija će se održati 13, 14. i 15. oktobra 2023. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu.

Podsećamo Vas da je, nakon što ste popunili formular, potrebno da označite polje “Prihvatam opšte uslove” i zatim kliknete na dugme “pošalji”.

Koordinator edukacije će Vam odgovoriti u roku od nekoliko dana.

Pravo učešća na edukaciji imaju psihijatri, klinički psiholozi i klinički socijalni radnici, ali i svi drugi profesionalci (specijalni pedagozi, andragozi, lekari…) pod uslovom da su završili ili se nalaze u procesu psihoterapijske edukacije.
Lični podaci
Završne informacije:

  • Molimo vas da NE VRŠITE uplate pre nego što dobijete potvrdu o prihvatanju prijave i instrukcije za plaćanje jer ćemo iste poslati tek kada budemo izvršili proveru podataka i imali dovoljan broj prijavljenih učesnika. Ukoliko uplatite pre toga, a ispostavi se da ne ispunjavate uslove za učešće na edukaciji ili edukacija bude otkazana zbog nedovoljnog broja učesnika, bićemo prinuđeni da vam uplatu vratimo umanjenu prema Opštim uslovima učešća na edukacijama.

  • Prisustvo edukaciji neće biti moguće ukoliko se celokupan iznos kotizacije ne uplati prema dobijenim instrukcijama i do označenog datuma.

  • U prijavi navesti kontakt email adresu važeću do završetka edukacije i izdavanja sertifikata
    (promena email adrese je definisana Opštim uslovima.

  • Email adrese ordinacija@bubera.rs i natasrbije@gmail.com uvrstite u kontakte kako bi se izbeglo da naša pošta bude prebačena u SPAM folder vašeg mail klijenta. Povremeno proveravajte SPAM folder i, ukoliko naša pošta dospe u isti, označite je kao NOT SPAM i prebacite u INBOX folder.

  • Slanjem ove prijave smatraće se da je zaključen (potpisan) Ugovor o učešću na edukaciji kao i da Polaznik potvrđuje da je u celosti upoznat i saglasan sa Opštim uslovima učešća na edukacijama koji su objavljeni na internet stranici, te da ti Opšti uslovi predstavljaju sastavni deo Ugovora o učešću na edukaciji. Takođe se smatra da je učesnik upoznat sa načinom prevođenja edukacije i da prihvata takav način prevođenja, kao i da je upoznat sa činjenicom da u cenu edukacije od 22.000 dinara (185€) ne ulazi dodatni materijal - prezentacije, hend-out-i, snimak edukacije i slično.


Podsećamo Vas da je, nakon što ste popunili formular, potrebno da označite polje “Prihvatam opšte uslove” i zatim kliknete na dugme “Pošalji”.OBAVEZNO proverite i svoj SPAM folder, ukoliko Vam mejl za potvrdu prijave nije stigao u INBOX!