Obaveštenje i restrikcije u vezi autorskih prava

Obavešten/a sam da su ovaj seminar i svi njegovi delovi uključujući audio i video
izlaz(output) i snimci, kao i pisani materijal autorsko delo i prihvatama da ni na koji način
neću kopirati i/ili snimiti) ni jedan deo seminara, audio, video ili pisani bez prethodno
dobijene dozvole od nosioca prava i obavešten/a sam da kršenje ovih prava može
povlačiti za sobom imovinsko pravne i druge legalne postupke i proizilazeće zakonske
materijalne i druge sankcije.

Svi učesnici seminara, onlajn i uživo, prilikom prijave moraju se složiti sa opštim
uslovima, informisanom saglasnosti za snimanje seminara, otkaznom politikom i
obaveštenjem i restrikcijama u vezi autorskih prava.

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *