Edukacija – dr Ričard G. Erskin – Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje: Perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije

Dr Ričard G. Erskin je 24, 25. i 26. marta 2023. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Specijalističke ordinacije u oblasti psihijatrije „Bubera” i tehničkih realizatora – Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Udruženja „Beosavet”, održao edukaciju od 3 sesije na temu: „Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje: Perspektiva iz relacione i integrativne psihoterapije”.

Ovo je četvrta godina zaredom u kojoj imamo čast da organizujemo edukacije sa dr Ričardom G. Erskinom, svetski poznatim predavačem i psihoterapeutom koji majstorski objašnjava teorijske i demonstrira praktične psihoterapeutske koncepte.

Opsesija, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje, bilo nezavisno manifestovano ili praćeno stidom, apsorbuju veći deo mentalne aktivnosti naših klijenata i na taj način ometaju njihovu spontanost i intimnost i onemogućavaju ih da žive radosno i uživaju u sadašnjosti. Psihoterapija opsesija je složena zbog kompleksnih i kontinuirano potkrepljivanih višestrukih intrapsihičkih funkcija. Potrebno je strpljivo i uvažavajuće i sa poštovanjem ispitivanje fenomenološkog iskustva klijenta da bi se shvatila jedinstvena kombinacija intrapsihičkih funkcija kod svakog klijenta ponaosob.

Opsesije, habitualna zabrinutost i repetitivno fantaziranje, kao i krute obrasce ponašanja i habitualna osećanja pojedinac održava, jer obezbeđuju značajne psihološke funkcije. U efikasnoj psihoterapiji, klijent mora prvo identifikovati, proceniti i poštovati funkcije ponašanja, osećanja, ili fantazije koje se ponavljaju pre bilo kakvog trajnog rasta ili čak promene.

Od suštinskog je značaja u dubinskom tretmanu opsesije da se proceni i uvaži poreklo kako intrapsihičke funkcije repetitivnog fantaziranja, tako i kako te višestruke funkcije pomažu klijentu da održi psihološku homeostazu.

Jer, u životu malog deteta, ove psihološke funkcije su prvobitno bile relacione prirode.

Kao rezultat neuspeha u odnosu i prekida međuljudskog kontakta, funkcije su postale internalizovane, odbrambene i vezane za nešto intrapsihičko, kao što su opsesivne misli ili osećanja, poriv za kompulzivnim ponašanjem ili repetitivna fantazija.

Kroz relacionu terapiju i fenomenološko ispitivanje, terapeut olakšava klijentu da stekne svest o relacionim potrebama, proceni i uvaži intrapsihičke funkcije opsesije,  a zatim prenosi te funkcije na terapeutski odnos i angažuje značajne druge u međuljudskom kontaktu.

Dr Erskine je sa učesnicima istraživao

  • psihološke funkcije, (kao na primer: predvidljivost, identitet, kontinuitet, kompenzacija, reparacija, efikasnost, integritet, stabilnost i trijumf);
  • poreklo repetitivnog fantaziranja, habitualne brige i opsesija;
  • skriptna verovanja;
  • procese izbegavanja;
  • arhaično iskustvo;
  • relacione potrebe i
  • samoodgovornost.

Dr Erskin je predstavio terapijski plan u šest tačaka za psihoterapiju klijenata koji se angažuju u opsesijama, habitualnoj brizi i repetitivnim fantaziranjem.

Terapijski plan u šest tačaka fokusira se na to kako su opsesije često pokušaj odricanja afekta i angažovanja u intelektualizaciji, umesto osećanja emocija.

Razgovaralo se o tome kako se metode: kognitivnog razumevanja, promene ponašanja, afektivnog izražavanja i relacione psihoterapije mogu primeniti u planiranju terapije – sa ciljem da se povrati osetljivost naših klijenata prema drugima i njihov lični osećaj zadovoljstva.

Ukoliko niste prsustvovali radionici, a želite da pogledate snimak sva tri dana radionice, (ili snimke bilo koje od prehodnih radionica koje je organizovala ili ko-organizovala ordinacija Bubera i NATAS), možete da naručite snimak klikom na OVDE (link će vas odvesti na sajt udruženja NATAS koje je ko-organizator radionice). Naša preporuka je da ako ste u mogućnosti uvek prisustvujete radionici, jer na taj način imate mogućnost direktnog kontakta sa predavačem.

Učesnici su bili podstaknuti da predstave svoj rad klijentima (na način koji poštuje poverljivost klijenta) i urade diskusiju slučaja (superviziju) sa dr Erskinom, jer je ova edukacija zamišljena kao način da se teorija direktno primeni u psihoterapijskoj praksi sa klijentima.

Ova edukacija se održala na engleskom i srpskom jeziku sa konsekutivnim neprofesionalnim prevodom od strane kolega iz oblasti mentalnog zdravlja. (Ovde možete pročitati o konsekutivnom prevođenju: šta je konsekutivno prevođenje).

Dr Erskin insistira na konsekutivnom prevodu, jer je ovo najbolji način da se uživo uskladi sa prevodiocima i učesnicima – da prati da li učesnici razumeju sadržaj, da prati učesnike i njihove reakcije i potencijalno ih uključe u diskusiju.

Ovaj seminar je akreditovan kao stručni sastanak I kategorije pod evidencionim brojem A-1-259/23 od strane Lekarske komore Srbije i samo učesnici koji su bili prisutni na seminaru su dobili sertifikat sa dva KME boda i devet sati edukacije.

Ko je mogao da učestvuje na ovoj edukaciji?

Pravo učešća na edukaciji imali su psihijatri, klinički psiholozi, klinički socijalni radnici, ali i svi drugi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja (specijalni pedagozi, andragozi, lekari, medicinske sestre…) pod uslovom da su u procesu psihoterapijske obuke i da su popunili prijavni formular.

Hend-outi, PowerPoint prezentacija i video-snimak edukacije nisu uključeni u cenu.

Za više informacija kontaktirajte:

Zvonko (Zvonimir Ninić); Email: natasrbije@gmail.com

Telefon/Tekst/Viber/WhatsApp +38163249239

Dr Ričard G. Erskin je klinički psiholog i direktor za obuku Instituta za integrativnu psihoterapiju.

Prvobitno obučen u terapiji dece, pravca terapije usmerenoj na klijenta, dr Erskin se takođe obučavao iz Geštalt terapiju sa Fricom i Laurom Perls.

On je sertifikovani klinički Transakcioni Analitičar i licencirani Psihoanalitičar koji se specijalizovao za psihoanalitičku self-psihologiju i teoriju objektnih odnosa.

Njegov rad je integracija ovih koncepata i pedesetogodišnjeg kliničkog iskustva koje uključuje rad sa decom sa raznim poremećajima, zatvorenicima u zatvoru maksimalne bezbednosti, klijentima sa narcisoidnim i graničnim poremećajima, posttraumatskim stresnim sindromom i disocijativnim poremećajima identiteta.

Nedavno su se njegova istraživanja i klinička praksa fokusirali na lečenje shizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesija.

Autor je nekoliko knjiga i niza članaka o teoriji i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Džejn Morsund i Rebekom Trautman) je „Još dalje posle empatije: terapija kontakta u odnosu” (1999, Brunner/Mazel). Nedavno je objavio Umetnost i nauka odnosa . praksa Integrativne psihoterapije 2022, Rana afektivna konfuzija – relaciona psihoterapija za Granične klijente 2021, Isceljujući odnos: komentari terapijskih dijaloga 2020, i sada priprema knjigu o Shizoidnom procesu.

Photo by Nik Shuliahin on Unsplash

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *