Edukacija – dr Ričard G. Erskin – Nesvesni relacioni obrasci nastali kumulativnim zanemarivanjem i terapijska uključenost

Dr Ričard Erskin, poznati TA učitelj, jedini trostruki dobitnik nagrade Eric Berne za razvoj TA i osnivač Relacione integrativne psihoterapije je 13, 14. i 15. oktobra 2023. godine, od 18h do 21h po srednjoevropskom (GMT/UTC + 1h) vremenu, u organizaciji Specijalističke ordinacije u oblasti psihijatrije „Bubera” i tehničkih realizatora – Nacionalne asocijacije za transakcionu analizu  – NATAS i Udruženja „Beosavet”, održao edukaciju od 3 sesije o jednoj od osnovnih teorijskih postavki Transakcione analize

– Životnom Skriptu – 

iz razvojno zasnovane, relaciono-integrativne perspektive:

Nesvesni relacioni obrasci nastali kumulativnim zanemarivanjem i terapijska uključenost

Jednu od svojih Eric Berne nagrada dobio je upravo zbog koncepta Reket/Skriptnog sistema

U skladu sa dosadašnjom pozitivnom praksom i rezultatima dosadašnjih evaluacija edukacija koje smo organizovali sa dr Erskinom, kao i velikim odzivom profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, nastavili smo da organizujemo edukacije sa dr Ričardom G. Erskinom, doajenom psihoterapijske teorije i prakse u svetskim okvirima, koji na izuzetno prijemčiv način oblikuje i prenosi teorijske koncepte i  sa učesnicima diskutuje, analizira i supervizira primere iz prakse.

Profesionalci iz oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeute i edukante različitih psihoterapijskih pristupa bili su pozvani da se prijave za ovu edukaciju, a posebno polaznici Transakcione analize, Integrativne psihoterapije, Geštalt terapije, Telesne psihoterapije i Psihoanalize.

Nesvesne sisteme psihološke organizacije i samoregulacije naši klijenti razvijaju kao posledicu kumulativnih neuspeha koje su doživeli u odnosima sa značajnim drugim ljudima od kojih zavise, odnosno od kojih su u detinjstvu zavisili. Nesvesne relacione obrasce klijent može „percipirati“ kao fiziološke tenzije, neshvatljive afekte, čežnje i odbojnosti. U ovom kontekstu, terapeutova osetljivost i razumevanje nesvesnih iskustvenih zaključaka, kao i jedinstvena relaciona priroda terapijskog uključivanja su od suštinskog značaja za dubinsku terapiju arhaičnih relacionih obrazaca, trenutnih poremećaja odnosa i fiksiranih sistema psihološke organizacije.

Nesvesni procesi prožimaju terapijski odnos i čine osnovu i transfera i kontratransfera. Nesvesni procesi uključuju prelingvistička sećanja, neizgovorena emocionalna iskustva, ono „o čemu se ne može govoriti“, reakcije i zaključke nastale kao posledica modela preživljavanja, implicitnog proceduralnog sećanja I poricanih eksplicitnih sećanja.

Takvi nesvesni procesi se izražavaju kroz psihološko delovanje i dijadu transfera i kontratransfera kao: akomodacija, projekcija i identifikacija, kao i psihoterapeutovo emocionalno prisustvo i „terapijsko slobodno asociranje“.

Predsimboličko iskustvo, implicitno sećanje i potisnuto eksplicitno sećanje čine nesvesni proces. Sveobuhvatna psihoterapija podrazumeva proces osvešćivanja nesvesnog – sa ciljem da se istraže i razumeju različiti aspekti nesvesnih procesa.

Kroz predavanja, vinjete slučajeva i kliničke diskusije istražili smo različite aspekte nesvesnih procesa.. Naglasak će biti stavljen na to kako se rana vezanost, odnosno odnosi formiraju kroz fiziološke reakcije preživljavanja, implicitne zaključke, eksplicitne odluke i introjekcije u različitim fazama procesa razvoja.

Učesnici su bili podstaknuti da predstave svoj rad sa klijentima (na način koji poštuje poverljivost klijenta) i urade diskusiju slučaja (superviziju) sa dr Erskinom, jer je ova edukacija zamišljena kao način da se teorija direktno primeni u psihoterapijskoj praksi sa klijentima.

Seminar je akreditovan kao stručni sastanak prve kategorije od strane Lekarske komore Srbije pod evidencionim brojem А-1-1273/23,   Stomatološke komore Srbije pod evidencionim brojem  В-1796/23-II i Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem C-1-46/23 Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije broj: 153-02-347/2023-01 od 21.08.2023 i samo učesnici koji su bili prisutni na edukaciji su mogli da osvoje bodove. 

Ova edukacija je održana na engleskom i srpskom jeziku sa konsekutivnim neprofesionalnim prevodom od strane kolega iz oblasti mentalnog zdravlja. (Ovde možete pročitati o konsekutivnom prevođenju: šta je konsekutivno prevođenje).

Dr Erskin insistira na konsekutivnom prevodu, jer je ovo najbolji način da se uživo uskladi sa prevodiocima i učesnicima – da prati da li učesnici razumeju sadržaj, da prati učesnike i njihove reakcije i potencijalno ih uključi u diskusiju.

Ko ima pravo da učestvuje na ovoj edukaciji?

Pravo učešća na edukaciji imali su psihijatri, klinički psiholozi, klinički socijalni radnici, ali i svi drugi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja (specijalni pedagozi, andragozi, lekari, medicinske sestre…) pod uslovom da su u procesu psihoterapijske obuke i da su popunili prijavni formular.

Kotizacija: 185 evra za uplate iz inostranstva ili 22 000 dinara.

Molimo vas da NE vršite uplate pre nego što dobijete potvrdu registracije i uputstva za plaćanje jer ćemo ih poslati tek kada proverimo dostavljene podatke i budemo imali dovoljan broj prijavljenih učesnika. Ako platite pre toga, a ispostavi se da ne ispunjavate uslove za učešće na edukaciji ili je edukacija otkazana zbog nedovoljnog broja učesnika, bićemo primorani da Vam refundiramo umanjenu uplatu, prema Opštim uslovima za učešće na edukacijama.

Hend-outi, PowerPoint prezentacija i video-snimak edukacije nisu uključeni u cenu.

Detaljne informacije/prijavni formular:

Za više informacija kontaktirajte:

Zvonko (Zvonimir Ninić); Email: natasrbije@gmail.com

Telefon/Tekst/Viber/WhatsApp +38163249239

Dr Ričard G. Erskin je klinički psiholog i direktor za obuku Instituta za integrativnu psihoterapiju.

Prvobitno obučen u terapiji dece, pravca terapije usmerenoj na klijenta, dr Erskin se takođe obučavao iz Geštalt terapiju sa Fricom i Laurom Perls.

On je sertifikovani klinički Transakcioni Analitičar i licencirani Psihoanalitičar koji se specijalizovao za psihoanalitičku self-psihologiju i teoriju objektnih odnosa.

Njegov rad je integracija ovih koncepata i pedesetogodišnjeg kliničkog iskustva koje uključuje rad sa decom sa raznim poremećajima, zatvorenicima u zatvoru maksimalne bezbednosti, klijentima sa narcisoidnim i graničnim poremećajima, posttraumatskim stresnim sindromom i disocijativnim poremećajima identiteta.

Nedavno su se njegova istraživanja i klinička praksa fokusirali na lečenje shizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesija.

Autor je nekoliko knjiga i niza članaka o teoriji i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Džejn Morsund i Rebekom Trautman) je „Još dalje posle empatije: terapija kontakta u odnosu” (1999, Brunner/Mazel). Nedavno je objavio Umetnost i nauka odnosa . praksa Integrativne psihoterapije 2022, Rana afektivna konfuzija – relaciona psihoterapija za Granične klijente 2021, Isceljujući odnos: komentari terapijskih dijaloga 2020, i sada priprema knjigu o Shizoidnom procesu.

Photo by Egonetix_xyz from Pixabay

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *