Razvojno zasnovana, relaciono fokusirana (dubinska) psihoterapija – dr Ričard Erskin – 23, 24. i 25. maja 2024. – Hotel “M”, Beograd, Srbija

radionica uživo (takođe i hibridna preko app. Zoom)

Dr Ričard Erskin, poznati TA učitelj, jedini trostruki dobitnik nagrade Eric Berne za razvoj TA i osnivač Relacione integrativne psihoterapije, će nakon sedam uspešno održanih onlajn seminara u periodu od protekle tri godine održati 23, 24. i 25. maja 2024. i radionicu uživo (broj mesta u sali je ograničen), koja će u isto vreme biti i hibridna, jer će biti moguće prisustvo i preko app. Zoom

Seminar će se održati u organizaciji Specijalističke lekarske ordinacije iz oblasti psihijatrije „Bubera“, Nacionalnog udruženja za transakcionu analizu Srbije – NATAS, Udruženja „Beosavet” i Via Mea PR konsultantske usluge.

Ričard Erskin-seminar-Bilbao, Španija-novembar 2023

U skladu sa dosadašnjom pozitivnom praksom i rezultatima dosadašnjih evaluacija onlajn edukacija koje smo organizovali sa dr Erskinom, kao i velikim odzivom profesionalaca iz oblasti mentalnog zdravlja, nastavljamo da organizujemo edukacije sa dr Ričardom G. Erskinom, doajenom psihoterapijske teorije i prakse u svetskim okvirima, koji na izuzetno prijemčiv način oblikuje i prenosi teorijske koncepte i sa učesnicima diskutuje, analizira i supervizira primere iz prakse.

Pozivamo sve profesionalce iz oblasti mentalnog zdravlja, psihoterapeute i edukante različitih psihoterapijskih pristupa da se prijave za ovu edukaciju, a posebno polaznike Transakcione analize, Integrativne psihoterapije, Geštalt terapije, Telesne psihoterapije i Psihoanalize.

Ovoga puta će težište seminara biti na demonstracijama uživo Erskinove teorije i metoda Integrativne Transakcione Analize i Razvojno zasnovane, relaciono fokusirane dubinske integrativne psihoterapije i uključivaće nekoliko prezentacija o teoriji i metodama razvojno zasnovane relacione integrativne psihoterapije.

Pored predavanja o teoriji i metodama dubinske psihoterapije, dr Erskin će prikazati nekoliko demonstracija metode uživo na dobrovoljcima kao “klijentima”, koje će naglasiti različite metode psihoterapije koje razrešavaju traume iz detinjstva i kumulativno zanemarivanje, a istovremeno se fokusiraju na centralni značaj terapijskog odnosa.

Demonstracije uživo će biti praćene diskusijama unutar grupe u sali o teoriji i korišćenju metoda, alternativnim načinima rada i razmatranjima o mogućem daljem toku terapije za “klijenta”.

Teme koje će biti pokrivene uključuju:

 • nesvesne obrasce odnosa i fiziološke reakcije preživljavanja;
 • prepoznavanje simptoma traume;
 • koncepti kumulativnog zanemarivanja odnosa;
 • razvojna usaglašenost („naštimovanost“) sa dobom u kome je došlo do zanemarivanja i traume;
 • poremećaji afektivnog vezivanja i neverbalna komunikacija relacionog  zanemarivanja i trauma;
 • obezbeđivanje sigurnosti radi facilitacije bezbedne uzrasne regresije;
 • terapeutska upotreba razvojnih slika;
 • dekonfuzija ego stanja deteta;
 • identifikovanje relacionih potreba i kako se one manifestuju u svakom razvojnom stadijumu;
 • odgovaranje na neuzvraćene potrebe klijenta i
 • metode koje olakšavaju klijentovu integraciju fiziologije, afekta, kognicije i ponašanja.

Ova radionica će biti na engleskom jeziku sa konsekutivnim neprofesionalnim1 prevodom na srpski jezik. Šta je konsekutivni prevod možete pročitati ovde.

Ako ne možete lično da prisustvujete, pridružite nam se putem Zoom-a!

Koristićemo Zoom da ponudimo istovremeni pasivni onlajn pristup radionici za učesnike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju lično.

Svesni smo da postoji veliko interesovanje za radionice dr Erskina i da su ovo izazovna vremena te mnoge kolege nisu u mogućnosti da prisustvuju uživo.

Želimo da uključimo sve vas za koje će ovo biti jedini način da prisustvujete demonstraciji ovog  jedinstvenog oblika psihoterapijkog metoda dr Ričarda Erskina i da budete deo ovog uzbudljivog iskustva učenja.

Da li imate grupu učesnika koji ne govore engleski i srpski?

Ako je tako, možemo se dogovoriti da opremimo vašeg prevodioca profesionalnom prevodilačkom opremom kako biste ovu radionicu pratili na svom jeziku! Molimo kontaktirajte nas za detalje.

U daljem tekstu možete pronaći:

Dr Aleksandra Bubera Ninić, je 21. februara 2024. pripremila intervju sa dr Ričardom Erskinom, o njegovom višedecenijskom radu i predstojećoj radionici koju će održati uživo 23-24. maja 2024. u Beogradu. Pogledajte intervju na engleskom u celosti

Kakva će biti razlika između prisustva “uživo” i prisustva “onlajn” što se tiče stručnog sadržaja seminara i kakav je ugovor za prisustvovanje seminaru i snimanje seminara

Razlike se odnose prvenstveno na mogućnost aktivnog (uživo) i pasivnog (online) prisustva, kao i načina na koji će učesnici uživo, odn. onlajn videti audio i video izlaze (output), kao i foto/audio/video zapise.

Neki od učesnika seminara uživo, moći će, ukoliko to žele, da se prijave kao dobrovoljci u svojstvu “klijenta” da dr Erskin sa njima demonstrira svoj način i metod rada.

Svi učesnici seminara se ovim obaveštavaju da je pristanak na snimanje, odnosno davanje informisane saglasnosti, uslov za zaključenje ugovora, odnosno učešće na seminaru.

Obrazac informisane saglasnosti za snimanje seminara možete pogledati ovde  

Da bi učesnici seminara koji učestvuju na seminaru uživo dobro videli i čuli šta se dešava tokom demonstracija, seminar će biti audio i video sniman sa dve kamere, na sledeći način:

Kamera br. 1. će snimati:

 1. video dr Ričarda Erskina
 2. video flipčart/slajdove sa prezentacijom ukoliko je bude bilo
 3. video “klijenata” sa kojim (kojima) dr Ričard Erskin izvodi demonstraciju “sa leđa” tako da im se ne vidi lik
 4. U eventualnom slučaju rada sa malom grupom može postojati mala mogućnost da se vidi lice nekoga od članova male grupe, i to lice/a će na snimku koji ostaje kao trajni zapis posle seminara biti zamućeno (blurred)
 5. ovako načinjeni i naknadno obrađeni video-snimci će ući u trajni video-zapis/snimak seminara
 6. audio-izlaz (output) i snimci i sa ove kamere i/ili mikrofona koji budu snimali “klijenta/klijente” će se emitovati i u sali i onlajn i ući će u trajni zapis snimka seminara

Kamera br. 2. će snimati:

 1. povremeno publiku – tokom postavljanja pitanja i diskusije
 2. i dr Erskina i “klijente” sa kojim (kojima) dr Ričard Erskin izvodi demonstraciju
 3. video-izlaz (output) snimci sa ove kamere (br.2) će se emitovati isključivo samo u sali u kojoj se održava seminar i neće biti distribuirani na Zoom sastanak na kome će se održavati hibridni, onlajn deo seminara i neće ući u trajni zapis/snimak seminara, sem za “klijente” koji će deo zapisa sa ove kamere na kome je sniman njihov rad sa dr Erskinom moći da dobiju u svoje vlasništvo, trajno, kako je i navedeno u informisanoj saglasnosti za snimanje seminara.
 4. audio-izlaz (output) i snimci i sa ove kamere i/ili mikrofona koji budu snimali “klijenta/klijente” će se emitovati i u sali i onlajn i ući će u trajni zapis snimka seminara

To praktično znači da će učesnici koji budu prisustvovali UŽIVO, moći da vide i čuju kako teče proces demonstracije terapijskog metoda, vide i predavača i “klijenta” sa kojim se izvodi demonstracija, flipčart/slajdove i publiku tokom postavljanja pitanja i diskusije pomoću konferencijske audio/video tehnike.

Dok će učesnici koji budu prisustvovali onlajn preko Zoom-a, sve vreme moći da prate video samo predavača i slajdove/flipčart, a neće moći da prate video “klijenata” kao ni publike; moći će da prate audio (čuju) predavanja i demonstracije sa “klijentima” i pitanja i diskusiju sa publikom.

Deo trajnog video zapisa će biti sa kamere br. 1, a audio sa obe kamere i svih mikrofona. Trajni audio i video zapis sa kamere br. 2 u delu koji prikazuje rad “klijenata” sa dr Erskinom, moći će da dobiju samo “klijenti” čiji je rad sniman.

Ovakva organizacija video-izlaza omogućava zaštitu lika klijenta i onemogućava njegovo snimanje od strane učesnika.

Takođe, radi dodatne zaštite anonimnosti, svim muškim dobrovoljcima dr Erskin će se obraćati imenom Džon/John, a svim ženskim dobrovoljcima kao Džejn/Jane.

(Ukoliko se eventualno bude radilo sa malom grupom, ovim imenima će biti dodavani još brojevi 1, 2, 3, 4 itd. radi razlikovanja učesnika.)

Takođe, učesnici koji budu prisustvovali seminaru uživo u sali, moći će da u vremenu predviđenom za pitanja i diskusiju, postavljaju pitanja i diskutuju sa predavačem, kao i drugim učesnicima o temama koje se budu pojavile vezano za teorijske koncepte i praktične demonstracije prikazane tokom seminara.

Onlajn učesnicima preko Zoom-a, neće biti omogućeno da se prijave kao “klijenti” za demonstraciju metoda rada sa predavačem. Biće im omogućeno postavljanje pitanja isključivo u čet-u (chat) preko Zoom-a, koji će pratiti neko iz tima organizatora.

Učesnicima onlajn se ne garantuje da će njihova pitanja biti uključena u seminar i samo ukoliko bude vremena i prostora, ta pitanja će se uneti u diskusiju sa predavačem i ostalim učesnicima putem člana iz tima organizatora.

Šta je pored ovih razlika još organizovano za učesnike uživo?

Učesnicima seminara koji dolaze uživo na seminar u Beograd u hotel “M” gde će seminar biti održan, obezbeđeni su za sva tri dana seminara (uključeno u cenu): po jedna pauza pre i popodne na kojima će biti posluženi: sok, voda, kafa, čaj, slano i slatko pecivo, kao i zajednički ručak.

U slučaju da bude dodatnih pogodnosti, to će biti ovde naknadno objavljeno.

VAŽNO: propratni edukativni, testovni, evaluacioni materijal i sertifikati

Svi učesnici seminara, bilo da učestvuju “uživo” ili onlajn, se obaveštavaju i upoznati su sa činjenicom da u cenu edukacije od 299 €/ 35.880RSD onlajn i 469€/ 56.280RSD uživo  ne ulazi sledeći dodatni materijal: prezentacija predavača, hend-out-i, audio i video snimak edukacije (sem ranije navedenih snimaka za “klijente”).

Za edukaciju u smislu pripreme za test znanja biće obezbeđeni prigodni tekstovi o sržnim konceptima i metodama Integrativne Transakcione analize koji će svim učesnicima biti dostavljeni pre početka seminara imejlom na srpskom ili engleskom jeziku.

Test znanja i evaluaciju na srpskom ili engleskom jeziku su dužni da urade svi učesnici seminara bez izuzetka, a njihova lokacija na internetu će biti dostavljena pre početka seminara.

Obaveštavaju se svi učesnici da ukoliko ne popune test znanja i evaluacioni upitnik NEĆE DOBITI SERTIFIKAT O PRISUSTVU SEMINARU zbog pravila koja važe za sve akreditovane programe kontinuirane edukacije, prema pravilniku o KE.

Sertifikat o prisustvu seminaru biće poslat svim učesnicima imejlom, dakle, tek nakon što popune evaluacioni upitnik i test znanja.

Postoji mogućnost prevoda na još neke jezike, ukoliko prevodioci na te jezike prihvate da tekstove, test znanja i evaluaciju prevedu na svoje jezike, o čemu ćemo vas naknadno obavestiti na ovom istom mestu na našim web sajtovima.

Svi učesnici koji popune evaluacioni upitnik i polože test znanja dobijaju imejlom sertifikat o 15 sati psihoterapijske edukacije sa dr Ričardom Erskinom, a prema odluci Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-94/2024-01 od 11.03.2024. kod Lekarske i Stomatološke komore po 7 bodova KE, a kod Zdravstvenog saveta i Komore medicinskih sestara i zdravsvenih tehničara po 6 bodova KE.

Informacije o cenama kotizacije za učestvovanje na seminaru i rezervaciji mesta

Politika popusta i uslovi za grupno prijavljivanje

Popusti se ostvaruju isključivo za grupne prijave i grupne uplate (vidi uslove*)

* Uslovi za ostvarivanje popusta:

Informacije o prevodu na druge jezike (sem na srpski) ukoliko imate svog prevodioca

Ukoliko imate  prevodioca na svoj jezik, koji je različit od srpskog jezika, za online učesnike, obezbeđen je poseban kanal za prevod. Maksimalan broj kanala, a samim tim i jezika je 10, ali ukoliko bude bilo dodatnih jezika, pokušaćemo da rešimo i taj problem uz malo dobre volje.

Za učesnike uživo, biće obezbeđen “tour guide system” koji podrazumeva da će učesnici slušati svog prevodioca preko slušalica tour guide system-a.

Ukoliko imate prevodioca na svoj jezik, bez obzira da li dolazite uživo ili prisustvujete sastanku onlajn, molimo Vas da nas kontaktirate da bismo mogli obezbediti tehničke uslove na vreme.

Politika otkazivanja od strane organizatora i učesnika, opšti uslovi seminara, informisana saglasnost za snimanje seminara, uslovi za sklapanje ugovora o učešću i obaveštenje i restrikcije u vezi sa autorskim pravima

Opšte uslove edukacija možete pročitati ovde, a otkaznu politiku možete pročitati ovde.

Svi učesnici seminara se obaveštavaju da je pristanak na snimanje odnosno davanje informisane saglasnosti uslov za zaključenje ugovora, odnosno učešće na seminaru i da u slučaju opoziva ove saglasnosti nemaju pravo na povraćaj sredstava koje su uplatili organizatoru seminara.

Obrazac informisane saglasnosti za snimanje seminara možete pogledati ovde  

Obaveštenje i restrikcije u vezi sa autorskim pravima možete pročitati ovde

Svi učesnici seminara, onlajn i uživo, prilikom prijave moraju se složiti sa opštim uslovima, informisanom saglasnosti za snimanje seminara, otkaznom politikom i obaveštenjem i restrikcijama u vezi autorskih prava.

Prijavni formular

Dodatne informacije o pogodnostima za avionski prevoz od strane avio-kompanije Air Serbia

Obezbeđen je popust od 15% za ekonomsku klasu ili popust od 20% za biznis klasu ako rezervišete i kupite avio karte preko sajta kompanije Air Serbia (osim za letove iz/za Rusiju). Uputstvo za ostvarivanje popusta prilikom kupovine karata i promo kod dobićete na zahtev od organizatora seminara posle uplate kotizacije.

 • Ovaj popust se može iskoristiti samo za kupovinu karata od 01. decembra 2023. do 22. maja 2024. godine.
 • Popust važi samo na letovima AirSerbia (osim Rusije), u jednom pravcu i povratnim.
 • Maksimalni rok važenja karte je do maja 2024.
 • Poslednji dan za putovanje je 31. maj 2024.

Informacije od strane Turističke organizacije Beograda za učesnike seminara o dodatnim pogodnostima i gde i kako možete potražiti smeštaj ukoliko Vam je potreban

Biće naknadno objavljene.

Na našim web stranicama možete se pridružiti našoj mailing listi i primati novosti ili se pridružiti NATAS FB stranici https://www.facebook.com/natasrbije

Za više informacija kontaktirajte:

Zvonimir Ninić

Email: natasrbije@gmail.com

Telefon/Text/Viber/WhatsApp. +38 163 249 239

Dr Ričard G. Erskin je klinički psiholog i direktor za obuku Instituta za integrativnu psihoterapiju.

Prvobitno obučen u terapiji dece, zatim pravcu terapije usmerene na klijenta, dr Erskin se takođe obučavao iz Geštalt terapije sa Fricom i Laurom Perls.

On je sertifikovani klinički Transakcioni Analitičar i licencirani Psihoanalitičar koji se specijalizovao za psihoanalitičku self-psihologiju i teoriju objektnih odnosa.

Ima najviši status trenera i supervizora u TA.

Njegov rad je integracija ovih koncepata i pedesetogodišnjeg kliničkog iskustva koje uključuje rad sa decom sa raznim poremećajima, zatvorenicima u zatvoru maksimalne bezbednosti, klijentima sa narcisoidnim i graničnim poremećajima, posttraumatskim stresnim sindromom i disocijativnim poremećajima identiteta.

Nedavno su se njegova istraživanja i klinička praksa fokusirali na lečenje shizoidnog procesa i na psihoterapiju opsesija.

Autor je nekoliko knjiga i niza članaka o teoriji i metodama psihoterapije. Njegova najprodavanija knjiga (sa Džejn Morsund i Rebekom Trautman) je „Još dalje posle empatije: terapija kontakta u odnosu” (1999, Brunner/Mazel). Nedavno je objavio “Umetnost i nauka odnosa – praksa Integrativne psihoterapije” 2022, “Rana afektivna konfuzija – relaciona psihoterapija za Granične klijente” 2021 (koja je 2023. prevedena i objavljena i u Srbiji pod naslovom “Rana emocionalna konfuzija”, izdavač “Clio”), “Isceljujući odnos: komentari terapijskih dijaloga” 2020, i knjigu o Shizoidnom procesu 2023. godine, koja je u fazi prevoda, a njeno objavljivanje na srpskom je planirano za 2024. godinu od strane istog izdavača.

Image: source Pixabay,

Mohamed_hassan

 1. *Dr Erskin insistira na konsekutivnom prevodu kao još jednoj prilici za usaglašavanje na delu u procesu prevođenja, gde se može videti kako predavač i prevodilac “zajedno plešu i stvaraju umetnost”. Prevodioci nisu pofesionalni prevodioci, već kolege profesionalci iz oblasti psihoterapije, jer su se takvi prevodioci pokazali na više načina boljim za prevođenje ovakve vrste i sadržaja seminara od profesionalnih prevodioca koji nemaju znanja i iskustva u polju psihoterapije. ↩︎
Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *