Dr Aleksandra Bubera u Dnevniku 2 RTS1 o besplatnoj psihoterapijskoj podršci dostupnoj svim građanima za vreme krize COVID-19

Zbog aktuelne krizne situacije izazvane Covid – 19, Savez društava psihoterapeuta Srbije, koji okuplja 28 udruženja različitih naučno priznatih psihoterapijskih škola, je pokrenuo akciju „Podrška psihoterapeuta“.

Ideja je bila da se građanima koji se suočavaju sa neprijatnim osećanjima koje je donela sama epidemija, ali i mere fizičkog distanciranja i izolacije, besplatno pruži potrebna podrška i pomoć. Poznato je da situacija oko epidemije pored fizičkog zdravlja narušava i mentalno zdravlje, tako da su intervencije u krizi veoma važne za smanjenje posledica po mentalno zdravlje stanovništva.

Planiramo da ova akcija traje i nekoliko meseci nakon okončanja epidemije, jer je poznato da tek nakon opuštanja mogu nastati znaci narušenog mentalnog zdravlja.

Takođe je ideja bila da mi kao psihoterapeuti damo svoj doprinos radeći ono što najbolje znamo i smanjimo pritisak na institucije i resurse sistema, pogotovo u zdravstvu, tako što ćemo biti dodatna karika u pružanju pomoći i/ili trijaži korisnika.

Savez društava psihoterapeuta Srbije​ poziva sve građane koji žele da razgovaraju sa stručnim licem o svojim emotivnim problemima i stanjima, da iskoriste ovu mogućnost i da bez osećanja straha ili stida kontaktiraju psihoterapeute, jer je danas razgovor potreban svakome.

Psihoterapeuti pružaju usluge u skladu sa svojim etičkim kodeksom, a građani koji se jave zadržavaju anonimnost.

Ovu akciju je podržalo i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije u okviru projekta „Budi i ti heroj“.

Podaci o samoj akciji i načini na koji građani mogu kontaktirati psihoterapeute:

 • Od 24. marta oko 400 psihoterapeuta volontera SDPTS pruža pomoć građanima putem sajta https://savezpsihoterapeuta.org/korona-virus/ (na sajtu Saveza se nalazi spisak svih psihoterapeuta-volontera koji zainteresovani mogu preuzeti ukoliko žele da pronađu psihoterapeuta koji se nalazi u njihovom mestu stanovanja. Pored imena svakog psihoterapeuta navedeni su termini kada je dostupan, kao i način kontakta).
 • Od 12. aprila aktivna je aplikacija na adresi https://podrskapsihoterapeuta.com/home (Web aplikacija “Podrška psihoterapeuta” ima za cilj što jednostavnije spajanje korisnika sa psihoterapeutom. Kada koridnik odabere termin koji mu odgovara, prikaže mu se ime psihoterapeuta, kao i način kontakta, nakon čega će kontakt biti realizovan u dogovoreno vreme)
 • Od četvrtka 16. aprila Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je Savezu društava psihoterapeuta Srbije ustupilo telefonsku liniju 19833 Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, svakog dana u periodu od 15 do 21 čas, kada građani mogu da dobiju besplatnu psihoterapijsku pomoć u vanrednom stanju. Na telefonskoj liniji je dežurno ukupno 89 volontera, prosečno dnevno 22.

Od 26.marta, od kada imamo evidenciju, javilo se više stotina građana i zatražilo prvu psihoterapijsku pomoć i podršku, na neki od napred navedenih načina, dakle preko veb-sajta, aplikacije i telefonskog broja.

Telefonom u proseku pomoć potraži 11 ljudi dnevno; od objavljivanja u medijima 19 dnevno, a pretpostavljamo da bi se ovaj broj poziva još povećao ukoliko se broj objavi na zvaničnim Covid – 19 sajtovima. Pozivi u proseku traju 22 minuta.

Problemi zbog kojih se građani javljaju su šaroliki:

 • Neki su vezani direktno za  situaciju izazvanu pandemijom Covid 19, na primer plaše se da će biti zaraženi oni ili neko od članova njihove porodice, da će morati u bolnicu ili umreti. 
 • Takođe se javljaju i zdravstveni radnici kji su u neposrednom ili posrednom kontaktu sa obolelima, i najčešće se plaše da će zaraziti nekoga od ukućana. 
 • Javljaju se i građani koji imaju nekoga od porodice i prijatelja ko je teško oboleo od Covid 19, ili su izgubili neku voljenu osobu koja je preminula od Covid 19
 • Zatim se javljaju osobe koje su od ranije imale određene psihičke smetnje zbog kojih su bile u pshoterapijskom trenanu ili pod redovnom farmakoterapijom, pa si im se smetnje pogoršale zbog aktuelne situacije – prvenstveno zbog straha da neće moći da dobiju pomoć ako im je potrebna, da neće moći da nabave lekove i slično. 
 • Nisu retke ni situacije gde sada, zbog povećene količine zajedničkog vremena, postajuveoma intenzivni, od ranije disfunkcionalni porodični odnosi, zbog kojih supružnici ili deca traže podršku ili pomoć. 
 • A javljaju se i građani koji su i ranije bili usamljeni, ali se sada osećanje usamljenosti intenziviralo zbog nemogućnosti obavljanja uobičajenih aktivnosti i još više smanjenih socijalnih kontakata.

U svim ovim situacijama, naši volonteri slušaju osobu koja je pozvala, primenjujući tzv. aktivno slušanje, koje podrazumeva i postavljanje dodatnih pitanja, da bi u potpunosti razumeli problem, kao i da bi korisniku bilo sasvim jasno da ga volonter razume, a zatim primenjuju sve ono
što je na raspolaganju od intervencija koje se primenjuju u ovakvim oblicima pružanja pomoći.

Preporučeno vreme trajanja razgovora je do pola sata, ali pomagač procenjuje situaciju i prilagođava vreme, tako da intervencije u proseku traju od 15 do 30 minuta, koliko je i preporučeno
maksimalno trajanje intervencije.

U slučaju da volonter proceni da je korisniku potrebna dodatna podrška ili pomoć, ili druga vrsta pomoći, volonteri imaju spisak dodatnih resursa (u prilogu) na koje upućuju korisnike i sa njima ukoliko je moguće sastavljaju plan dalje akcije u tom smislu

Volonteri su tokom svoje redovne edukacije obučavani za intervencije u krizi, a prošli su i kratku dodatnu obuku. Takođe, volonteri rade prema smernicama za krizne intervencije i smernicama za rad “na daljinu” i obezbeđena im je mreža supervizijske podrške i uvek mogu da se
obrate za pomoć i savet starijim kolegama. Volonterima smo obezbedili i strukturisana uputstva kako da postupaju prilikom pružanja pomoći. Sve ove mere su preduzete radi obezbeđivanja kvaliteta pružanja usluge i sprečavanja sindroma sagorevanja volontera.

Komunikacija sa psihoterapeutima je poverljiva i zaštićena etičkim kodeksom Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Realizacija projekta Saveza društava psihoterapeuta Srbije “Podrška psihoterapeuta”

Ideja:

Vesna Macura – Inicijator i glavni koordinator projekta:
dr Aleksandra Bubera

Članovi odbora za krizne situacije SDPTS:

 • dr ZoranMilivojević, predsednik SDPTS, stalni član
 • članovi predsedništva SDPTS, uključuju se po potrebi

Operativni članovi odbora:

 • Milena Marković
 • Sanja Perić
 • Nebojša Ratković
 • Mirko Mitrović

Tim koordinatora za organizaciju call – centra u saradnji sa timom Ministarstva telekomunikacija i turizma koji vodi državna sekretarka u ministarstvu, Tatjana Matić:
Asocijacija edukativnih praksi, Beograd

Rad sa korisnicima usluga i volonterima:
Supervizori i članovi psihoterapijskih udruženja članica Saveza društava psihoterapeuta Srbije

Razvoj web aplikacije:

 • Idejni tvorac i nosilac projekta Igor Graić,
 • programer Igor Spasić,
 • dizajnerka Andrea Bodroš,
 • programer Nikola Radovanović

Projekat je podržan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj u okviru inicijative “Budi i ti heroj”.

U Beogradu, 22. 04.2020.

Dr Zoran Milivojević, predsednik SDPTS
Dr Aleksandra Bubera, koordinator projekta
Milena Marković, operativni odbor

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *