Transakciona analiza- Kako da promenim životni scenario?

Tribina pod nazivom Transakciona analiza – Kako da promenim životni scenario? u organizaciji Asocijacije edukativnih praksi je održana 12. oktobra 2021. u Domu omladine Beograd, u okviru ciklusa “Moj psihoterapeut”.

Asocijacija edukativnih praksi u Domu omladine Beograda je nakon tri godine programa u vidu tribina i konferencija, organizovala i dvogodišnji ciklus tribina pod nazivom “Moj psihoterapeut” koje su imale za cilj da predstave različite modalitete, a kako bi pojedinci (publika) mogli da prepoznaju psihoterapijski pravac koji njima lično odgovara i kako bi se upoznali sa pojedinostima koji svaki od pravaca nudi. Ciklus se zvanično završio 2022.

Moderator tribine bio je Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi, psiholog, psihoterapeut, trener asertivne kounikacije koji je sa dr Aleksandrom Buberom Ninić razgovarao o transakcionoj analizi kao psihoterapijskom pravcu.

Dr Bubera Ninić je sertifikovani transakcioni analitičar – psihoterapeut (CTA), vanredni edukator i supervizor transakcione analize (PTSTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA) (ovo je najviše zvanje u transakcionoj analizi). Bavi se edukacijom i supervizijom iz transakcione analize svih nivoa u Srbiji i okruženju, a kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije i psihoterapijske edukacije i kongrese i u svom radu primenjuje dugogodišnja stečena znanja kako iz psihijatrije tako i TA ali i drugih psihoterapisjkih pravaca.

Tribinu u celosti možete pogledati na YT kanalu Asocijacije edukativnih praksi

Izvor: Asocijacija Edukativnih Praksi AEP

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *