Intervju sa dr Ričardom Erskinom

Aleksandra Bubera Ninić, dr med. spec. psihijatrije, sertifikovani transakcioni analitičar (CTA), redovni edukator i supervizor transakcione analize (TSTA), je 21. februara 2024. pripremila intervju sa dr Ričardom Erskinom, učiteljem TA, jedinim trostrukim dobitnikom nagrade Erik Bern za razvoj TA i osnivačem relacione integrativne psihoterapije, o njegovom radu i predstojećoj radionici koju će održati uživo 23-24. maja 2024. u Beogradu.

U ovom intervjuu Ričard govori o tome kako uspeva da bude motivisan da radi i predaje nakon 50+ godina prakse, o svom obrazovnom poretku u psihoterapiji, svom identitetu u oblasti psihoterapije, kako to da je osnovao novi pristup u psihoterapiji, zašto je napisao neke od svojih knjiga i šta će se dešavati na njegovoj radionici u maju 2024. u Beogradu .

Detalje radionice možete pogledati ovde

Filozofski principi integrativne psihoterapije su:

1. Svi ljudi su podjednako vredni.

2. Svako ljudsko iskustvo je organizovano fiziološki, afektivno i/ili kognitivno.

3. Svako ljudsko ponašanje ima značenje u nekom kontekstu.

4. Unutrašnji i spoljašnji kontakt je od suštinskog značaja za ljudsko funkcionisanje.

5. Svi ljudi tokom života traže vezu i međuzavisni su.

6. Ljudi imaju urođenu želju da rastu.

7. Ljudi pate od poremećaja u odnosima, a ne od „psihopatologije“.

8. Intersubjektivni proces psihoterapije je važniji od sadržaja psihoterapije.

Relacione potrebe su:

1. Sigurnost: zaštita naših fizičkih i emocionalnih ranjivosti

2. Validacija i afirmacija unutar odnosa: afekt, fantazija i konstrukcija značenja su značajni

3. Prihvatanje od strane stabilne i pouzdane druge osobe: pouzdane informacije i zaštita od sopstvenih preterivanja ili eskalacije

4. Potvrda ličnog iskustva: uzajamnost zajedničkog iskustva

5. Samodefinisanje: priznanje i prihvatanje sopstvene jedinstvenosti

6. Ostvariti uticaj: uticati na promenu i ostvariti je

7. Pokretanje inicijative: iniciranje međuljudskog kontakta; preuzeti odgovornost

8. Izraziti ljubav: zahvalnost, zahvalnost, pružanje naklonosti

Ceo intervju na engleskom jeziku
Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *